DEMONTA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Jiskrova 22
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel.:
+42155/633 59 71-3

fax.:
+42155/633 59 74

e-mail:
demonta@stonline.sk

mapa kde nás nájdete

Charakteristika spoločnosti

Demonta, spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20. 11. 1991 na základe zákona e. 109/64 Zb. v znení novely e.103 / 90 Zb ako nástupca Prefmonty š.p. Bratislava stredisko Košice. Košická pobočka Prefmonty š.p. bola charakteristická svojou špecializáciou na rôzne druhy odstrelov, ktoré boli častokrát veľmi náročné ale vďaka kvalitnému tímu strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov vždy úspešne zvládnuté. Po pretransformovaní sa na spoločnosť s ručením obmezeným si spoločnosť ponechala svoje atribúty kvatity práce. Know-how ako aj tím pracovníkov ostal zachovaný a spoločnosť vyvíja svoje aktivity až dodnes, čo je zárukou že spoločnosť je v danom odbore skutočným profesionálom.

Dlhodobo Demonta spol. s r. o. zamestnáva 20 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere. Firma má vlastné strojné a mechanizačné vybavenie, t.j. žeriavy, IPH kladivá, hydraulické kliešte, bagre, buldozery, nakladače, nákladné autá, vrtné súpravy, kompresory a mobilnú drviacu linku. Dôraz kladený na profesionalitu a efektívnosť vykonávaných prác sa odráža na celkových nákladoch a tým ovplyvňuje celkovú cenu. Vďaka tomu Demonta spol. s r. o. patrí medzi dlhodobo najlacnejšie a v danom odbore najkvalitnejšie firmy na Slovensku.

 

Slanec - Drvenie stavebnej sute