DEMONTA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Jiskrova 22
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel.:
+42155/633 59 71-3

fax.:
+42155/633 59 74

e-mail:
demonta@stonline.sk

mapa kde nás nájdete

rozsah činností

Predmetom činnosti Demonta spol. s r. o. je:

 

 • vykonávanie trhacích prác ( montáže, demontáže, deštrukčné, práce v stavebníctve )
 • demolačné a zemné práce
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
 • maloobchod s priemyselným, spotrebným, stavebným, potravinárskym tovarom
 • veľkoobchod s uvedenými tovarmi:
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • činnosť organizčeného, ekonomického, účtovného poradcu
 • činnosť vykonávaná banským spôsobom, projektová činnosť - vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajucej sa činnosti
 • vykonávanej banským spôsobom vykonávanie ohňostrojových prác
 • stolárstvo
 • úprava terénu pod vedeniami – výrub drevín a porastov
 • oprava, montáž, demontáž a výmena okien a dverí

 

 

Odstrel komína Prefmonta