DEMONTA
Spišská Nová Ves - Liehoškrob pred odstrelom
Spišská Nová Ves - Liehoškrob poèas odstrelu
Spišská Nová Ves - Liehoškrob po odstrele