DEMONTA
Michalovce - Pivovar Starý prameò - pred odstrelom
Michalovce - Pivovar Starý prameò poèas odstrelu
Michalovce - Pivovar Starý prameò po odstrele