DEMONTA
Svit - Chemosvit odstrel prístavku výroby celofánu pred odstrelom
Svit - Chemosvit odstrel prístavku výroby celofánu poèas odstrelu
Svit - Chemosvit odstrel prístavku výroby celofánu po odstrele