DEMONTA
Dubiná - Eurovia komorový odstrel pred odstrelom
Dubiná - Eurovia komorový odstrel poèas odstrelu
Dubiná - Eurovia komorový odstrel pred odstrelom
Dubiná - Eurovia komorový odstrel poèas odstrelu
Dubiná - Eurovia komorový odstrel po odstrele