DEMONTA
Snina - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva  diamantové vàtanie žb. prieèok 1
Snina - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva diamantové vàtanie žb. prieèok 2
Snina - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva diamantové vàtanie žb. prieèok 3